Program Drud´s New Year Festivalito 2019

Drud´s New Years Festvalito 2019 bliver et brag af en fest.

Lidt drudsk info i meget generelle vendinger
Hvad er forskellen på en Enquentro, en Marathon og en Festival, kunne man vel spørge… ……….

På førstnævnte er der ingen workshops men opfordringer til en bestemt tango-adfærd og  regler for hvad du må og ikke må.

På Marathons er der ingen workshops. Ej heller regler for hvad der er tilladt, og hvad der ikke er. Oftest er der en fifty fifty fordeling mellem følgere og førere.

På Festivaler er der workshops og milongaer og ingen fifty fifty fordeling mellem følgere og førere. Ingen regler.

På Drud´s New Years Festivalito 2019 er der ingen regler. Du opfører du dig bare som det sødeste og mest imødekommende væsen blandt alle de andre søde tango-væsner. Giv kram. Kindkys. Tag vare på hinanden. Og indled en samtale om livet, kærligheden, dansen, det lette og det mindre lette og alt det andet ind imellem. Byd op som det passer dig og dit temperament. Måske med et blink (cabeceo). Måske går du bare hen og spørger den mand eller kvinde, du ønsker den næste tanda med. Alt kan lade sig gøre.

På gulvet afstemmer du din dans, så den matcher pladsen omkring dig. Tag hensyn og giv den så ellers gas. Hvis uheldet er ude og du bumper ind i et andet par, så siger du selvfølgelig undskyld og giver både følgeren og føreren et glas.

Printvenligt Program Dansk

Drud’s New Years Festvalito 2019 will definitely be a blast.

Some info in very general terms
What is the difference between an Enquentro, a Marathon and a Festival, you might ask yourself ……..

At Enquentros you will find no workshops. You will find some rules or invitations to behave in a specific way at the venue and a specific tango behavior at the floor. Expect some rules.

At the Marathons…..no workshops. No rules for what is allowed and what is bad behavior. Most often there is a fifty-fifty balance between followers and leaders.

At Festivals you can expect  workshops and of course milongas and no fifty-fifty balance between followers and leaders. No rules at all.

At Drud’s New Years Festivalito 2019 you won´t find any rules…. you just behave as the sweetest and most welcoming creature among equally sweet creatures. Give a hug. A kiss on the cheek. Take care of each other. And start a conversation about life, love, dance, the easy and the less easy existence and everything else in between. Ask for a dance as it suits you and your temper. Maybe with a wink (cabeceo). Maybe you just go and tell the man or the woman, that you should like to ask for a tanda. Everything can be done.

On the floor, you tune your dance to match the space around you. Take that into consideration and then give your dance some energy. If the accident occur and you bump into another couple, then of course you say I am sorry and give both the follower and the leader a glass of bubbles.

Printer Friendly Program English